Anfonwch hwn fel neges destun: Kendi kendini uyaran senkron generatörlerin stabilite özelliklerinin tesbiti ve stabilite sınırını artırmaya yarayan önlemler /