שליחה במסרון: Kendi kendini uyaran senkron generatörlerin stabilite özelliklerinin tesbiti ve stabilite sınırını artırmaya yarayan önlemler /