Kendi kendini uyaran senkron generatörlerin stabilite özelliklerinin tesbiti ve stabilite sınırını artırmaya yarayan önlemler /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kaya, Atalay.
Tác giả của công ty: İstanbul Teknik Üniversitesi. Elektrik Fakültesi.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi, 1982.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: TK2731 .K18 1982
Sao chép K1 Sẵn có