Trích dẫn APA

İleri, S. (1980). Cehennem kraliçesi. İstanbul: Bilgi Yayınevi.

Trích dẫn kiểu Chicago

İleri, Selim. Cehennem Kraliçesi. İstanbul: Bilgi Yayınevi, 1980.

Trích dẫn MLA

İleri, Selim. Cehennem Kraliçesi. İstanbul: Bilgi Yayınevi, 1980.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.