Dil kültür ve gençlik : dünyada gençlik hareketleri, gençliğin dünyası, alt-kültürleri, medyalar ve ilkgençlik romanları /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Asutay, Hikmet.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi, 2004.
Loạt:Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları ; Kütüphanecilik dizisi ; no:39. 5.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!