Çalıkuşu /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Güntekin, Reşat Nuri, 1889-1956 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : İnkılap Kitabevi, [2000?].
Phiên bản:47. baskı
Loạt:İnkılap Kitabevi (Yayınları) Reşat Nuri Güntekin serisi ; 1.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!