Miskinler tekkesi : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Güntekin, Reşat Nuri, 1889-1956 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : İnkılap Kitabevi, [1990]
Phiên bản:10.basım
Loạt:İnkılap Kitabevi (Yayınları) Reşat Nuri Güntekin serisi ; 8.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.G86 M57 1990
Sao chép k.1 Sẵn có