Trích dẫn APA

Dökmen, Ü. (1996). Selam: Şiirler. İstanbul: Sistem Yayınevi.

Trích dẫn kiểu Chicago

Dökmen, Üstün. Selam: Şiirler. İstanbul: Sistem Yayınevi, 1996.

Trích dẫn MLA

Dökmen, Üstün. Selam: Şiirler. İstanbul: Sistem Yayınevi, 1996.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.