Trích dẫn APA

Kavaklı, A. E. (2006). Cehennem vadisi: Roman. İstanbul: Popüler Kitaplar.

Trích dẫn kiểu Chicago

Kavaklı, Ali Erkan. Cehennem Vadisi: Roman. İstanbul: Popüler Kitaplar, 2006.

Trích dẫn MLA

Kavaklı, Ali Erkan. Cehennem Vadisi: Roman. İstanbul: Popüler Kitaplar, 2006.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.