Cehennem vadisi : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kavaklı, Ali Erkan, 1952- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Popüler Kitaplar, 2006.
Loạt:Popüler Kitaplar (Yayınları) ; 21.
Popüler Kitaplar (Yayınları) Mafya dizisi ; 4.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!