Ninatta'nın bileziği /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ümit, Ahmet, 1960- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: Doğan Kitap, 2006.
Phiên bản:1. baskı : Ekim 2006
Loạt:Doğan Kitap (Yayınları) Roman dizisi
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.U458 N56 2006
Sao chép k.1 Sẵn có
Sao chép k.2 Sẵn có