Bana uzun mektuplar yaz /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Aktaş, Cihan, 1960- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Kapı Yayınları, 2005.
Phiên bản:3. bs.
Loạt:Kapı Yayınları ; 55.
Kapı Yayınları. Edebiyat dizisi ; 2.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!