Ölüm ve korku günleri : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dağcı, Cengiz, 1920-2011 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1995.
Phiên bản:3. basım
Loạt:Dağcı, Cengiz, 1920-2011. Bütün eserleri (Ötüken) ; 9.
Ötüken Neşriyat (Yayınları) ; nu. 235.
Ötüken Neşriyat (Yayınları) Edebi eserler serisi ; 123.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.D34 O48 1995
Sao chép k.1 Sẵn có