Düşünmek, öğrenmek, unutmak : öğrenme kapasitenizi nasıl artırabilirsiniz? /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Vester, Frederic, 1925-
Tác giả khác: Arıtan, Aydın.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: Arıtan Yayınevi, 1994.
Phiên bản:2. baskı.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả sách:Eserin özgün adı: Denken, Lernen, Vergessen.
Mô tả vật lý:255 s. : res. ; 20 cm.
số ISBN:9757582018
9789757582014