Düşünmek, öğrenmek, unutmak : öğrenme kapasitenizi nasıl artırabilirsiniz? /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Vester, Frederic, 1925-
Tác giả khác: Arıtan, Aydın.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: Arıtan Yayınevi, 1994.
Phiên bản:2. baskı.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!