Tarihte akıl /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831.
Tác giả khác: Sözer, Önay.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2003.
Phiên bản:İkinci basım.
Loạt:Kabalcı Yayınevi (Yayınları) ; 54.
Kabalcı Yayınevi (Series). Felsefe dizisi ; 15.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: B2944 .V419 2003
Sao chép k.1 Quarantine
Sao chép k.2 Sẵn có