Miletos : bir tarih =Miletos : a history /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Greaves, Alan M., 1969- (Tác giả)
Tác giả khác: Öztürk, Hüseyin Çınar.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Homer Kitabevi, 2003.
Phiên bản:1.basım
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: DF261.M5 G7419 2003
Sao chép k.1 Sẵn có
Sao chép k.2 Sẵn có