II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye'de kültürel değişimler : iç ve dış etkenler, 1945-1960 /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Torun Çelik, Esma (लेखक)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Turkish
प्रकाशित: Antalya : Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, 2006.
विषय:
टैग : टैग जोड़ें
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

होल्डिंग्स विवरण से SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
बोधानक: DR432 .T678 2006
प्रति k.1 उपलब्ध
प्रति k.2 उपलब्ध