II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye'de kültürel değişimler : iç ve dış etkenler, 1945-1960 /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Torun Çelik, Esma (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Antalya : Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, 2006.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: DR432 .T678 2006
Sao chép k.1 Sẵn có
Sao chép k.2 Sẵn có