Παραπομπή APA

Cevizoğlu, M. H. (2007). Tarih Türkler'de başlar: (Türk Dili'nin kökeni (6. baskı : Mayıs 2007.). Ankara: Ceviz Kabuğu Yayınları.

Παραπομπή Chicago Style

Cevizoğlu, Mustafa Hulki. Tarih Türkler'de Başlar: (Türk Dili'nin Kökeni. 6. baskı : Mayıs 2007. Ankara: Ceviz Kabuğu Yayınları, 2007.

Παραπομπή MLA

Cevizoğlu, Mustafa Hulki. Tarih Türkler'de Başlar: (Türk Dili'nin Kökeni. 6. baskı : Mayıs 2007. Ankara: Ceviz Kabuğu Yayınları, 2007.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.