Isparta yöresindeki seralarda fan ped sisteminin etkinliğinin belirlenmesi /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Öz, Hasan, 1981- (Tác giả)
Tác giả khác: Atılgan, Atılgan, 1967- (Cố vấn luận án)
Định dạng: Luận văn
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Tam metin erişim
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Internet

Tam metin erişim

SDÜ Bilgi Merkezi: Rezerv Bölümü

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Rezerv Bölümü
Số hiệu: TEZ/TF01140
Sao chép k.1 Sẵn có