Trích dẫn APA

Baykurt, F. (2006). Irazca'nın dirliği (13. basım : Kasım 2006.). Beyoğlu, İstanbul: Literatür.

Trích dẫn kiểu Chicago

Baykurt, Fakir. Irazca'nın Dirliği. 13. basım : Kasım 2006. Beyoğlu, İstanbul: Literatür, 2006.

Trích dẫn MLA

Baykurt, Fakir. Irazca'nın Dirliği. 13. basım : Kasım 2006. Beyoğlu, İstanbul: Literatür, 2006.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.