Irazca'nın dirliği /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Baykurt, Fakir, 1929-1999 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Beyoğlu, İstanbul : Literatür, 2006.
Phiên bản:13. basım : Kasım 2006
Loạt:Literatür Yayınları ; 501.
Literatür Yayınları. Fakir Baykurt Kitaplığı dizisi ; 3.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!