Türk bilim adamlarının bakış açısından İslam ve modernite /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Pultar, Gönül, 1943- (Người biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: Remzi, 2007.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: BP166.14.M63 T87 2007
Sao chép k.1 Sẵn có