Trích dẫn APA

Baysal, F. (1993). Sarduvan: Roman (3. basım.). İstanbul: Can Yayınları.

Trích dẫn kiểu Chicago

Baysal, Faik. Sarduvan: Roman. 3. basım. İstanbul: Can Yayınları, 1993.

Trích dẫn MLA

Baysal, Faik. Sarduvan: Roman. 3. basım. İstanbul: Can Yayınları, 1993.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.