Sarduvan : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Baysal, Faik, 1922-2002 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Can Yayınları, 1993.
Phiên bản:3. basım
Loạt:Can Yayınları. Türk yazarları dizisi
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.B397 S27 1993
Sao chép k.1 Sẵn có