Drina'da son gün : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Baysal, Faik, 1922-2002 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Can Sanat Yayınları, 2006.
Phiên bản:1.basım : Eylül 2006
Loạt:Can Yayınları. Türk Edebiyatı dizisi ; 450.
Can Yayınları ; 1569.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.B397 D75 2006
Sao chép k.1 Sẵn có