Zeyno'nun oğlu /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Adıvar, Halide Edib, 1885-1964 (Tác giả)
Tác giả khác: Kalpaklı, Mehmet, 1964- (Biên tập viên), Kalpaklı, S. Yeşim. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Özgür Yayınları, 2006.
Phiên bản:İkinci basım : Eylül 2006
Loạt:Özgür Yayınları ; 149.
Özgür Yayınları. Romanlar dizisi ; 8.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!