İzler : burada ve orada : [deneme roman] /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: İpşiroğlu, Zehra, 1948- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Çınar, 2004.
Phiên bản:1. basım : Mart 2004
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!