Trích dẫn APA

Şasa, A., & Gül, M. (2007). Şebek romanı (2. baskı : Şubat 2007.). İstanbul: Timaş Yayınları.

Trích dẫn kiểu Chicago

Şasa, Ayşe, và Mustafa Gül. Şebek Romanı. 2. baskı : Şubat 2007. İstanbul: Timaş Yayınları, 2007.

Trích dẫn MLA

Şasa, Ayşe, và Mustafa Gül. Şebek Romanı. 2. baskı : Şubat 2007. İstanbul: Timaş Yayınları, 2007.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.