Trích dẫn APA

Bezmen, H. (2004). Memo'nun olağanüstü maceraları. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Trích dẫn kiểu Chicago

Bezmen, Halil. Memo'nun Olağanüstü Maceraları. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2004.

Trích dẫn MLA

Bezmen, Halil. Memo'nun Olağanüstü Maceraları. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2004.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.