Henüz 17 yaşında /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ahmet Mithat, 1844-1912 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Ankara: Elips Kitap, 2007.
Phiên bản:1.baskı : Şubat 2007
Loạt:Elips Kitap (Yayınları) ; 338.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!