İnanç ve ahlak bağlamında Alevi öğretisi /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Güleç, Cengiz, 1948-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Ankara : Yurt Kitap-Yayın, 2011.
Loạt:Yurt Kitap-yayınları ; 240.
Yurt Kitap-yayınları. Alevilik dizisi ; 4.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!