Journal of hydrology.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
organizacja autorów: European Geophysical Society, ScienceDirect (Online service)
Format: Czasopismo
Język:English
Wydane: Amsterdam, New York : Elsevier, etc., 1963-
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:ScienceDirect (volume 187 no.3, 1997-)
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Opis
Wydane:v. 1- Mar. 1963-
Deskrypcja:Some issues also have distinctive titles.
Opis fizyczny:volumes : illustrations ; 25 cm.
Sposób wydania:Semimonthly <1999->
ISSN:0022-1694