Journal of hydrology.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionella upphovsmän: European Geophysical Society, ScienceDirect (Online service)
Materialtyp: Tidskrift
Språk:English
Publicerad: Amsterdam, New York : Elsevier, etc., 1963-
Ämnen:
Länkar:ScienceDirect (volume 187 no.3, 1997-)
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Beskrivning
Publicerad:v. 1- Mar. 1963-
Beskrivning:Some issues also have distinctive titles.
Fysisk beskrivning:volumes : illustrations ; 25 cm.
Utgivningsfrekvens:Semimonthly <1999->
ISSN:0022-1694