Ortaçağ tarihi /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bedirhan, Yaşar, 1960- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları, 2007.
Phiên bản:2. baskı
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả vật lý:xvi, 468 sayfa.; 21 cm.
Thư mục:Kaynakça (sayfa 41-468) ve dizin var.
số ISBN:9758890271
9789758890279