Felatun Bey ile Rakım Efendi /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ahmet Mithat, 1844-1912
Tác giả khác: Eraslan, Ahmet. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: Parıltı Yayıncılık, 2004.
Loạt:Parıltı yayınları. Türk Klasikleri dizisi.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!