Şii fırkalar = Kitabu'l-makalat ve'l fırak / Fıraku'ş-şia /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Qummi, Sa'd ibn Abd Allah, -approximately 913 (Tác giả)
Tác giả khác: Nawbakhti, al-Hasan ibn Musa, active 900-913, Nawbakhti, al-Hasan ibn Musa, active 900-913., Onat, Hasan (Thông dịch viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Arabic
Được phát hành: Ankara : Ankara Okulu Yayınları, 2004.
Phiên bản:1. basım : Şubat 2004
Loạt:Ankara Okulu yayınları ; 74.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!