Ladesçi : yaşamın kerteriz defterinden bir roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dökmen, Üstün, 1954- (Tác giả)
Tác giả khác: Feroğlu, Neclâ (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Etiler, İstanbul : Remzi Kitabevi, 2013.
Phiên bản:7. basım : Mayıs 2013
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!