Şiirler /

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Karakoç, Sezai, 1933-2021
বিন্যাস: গ্রন্থ
ভাষা:Turkish
প্রকাশিত: İstanbul : Diriliş Yayınları, 2007-
সংস্করন:14. baskı : Mayıs 2007
মালা:Diriliş Yayınları ; 4, 7, 52.
বিষয়গুলি:
ট্যাগগুলো: ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
সূচিপত্রের সারণি:
  • cilt 1. Monna Rosa-İlk şiirler
  • cilt 2. Şahdamar-körfez-sesler-- cilt 3. Hızırla kırk saat
  • cilt 4. Taha'nın kitabı/Gül muştusu
  • cilt 5. Zamana adanmış sözler
  • cilt 6. Ayinler/Çeşmeler
  • cilt 7. Leyla ile Mecnun
  • cilt 8. Ateş dansı
  • cilt 9. Alınyazısı saati.