Enviar aquest missatge de text: The divine guide in early Shiism :