The divine guide in early Shiism : the sources of esotericism in Islam /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Amir-Moezzi, Mohammad Ali (Autor)
Kolejni autorzy: Streight, David (Tłumacz)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Albany : State University of New York Press, c1994.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!