Trích dẫn APA

Yalsızuçanlar, S. (2008). Anka: Roman (1. baskı : Eylül 2008.). Cağaloğlu-Fatih, İstanbul: Timaş Yayınları.

Trích dẫn kiểu Chicago

Yalsızuçanlar, Sadık. Anka: Roman. 1. baskı : Eylül 2008. Cağaloğlu-Fatih, İstanbul: Timaş Yayınları, 2008.

Trích dẫn MLA

Yalsızuçanlar, Sadık. Anka: Roman. 1. baskı : Eylül 2008. Cağaloğlu-Fatih, İstanbul: Timaş Yayınları, 2008.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.