Asil kanın son efendileri : karanlıktaki saltanat /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ersoy, Servet, 1977- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Karakutu Yayınları, 2007.
Phiên bản:1. baskı
Loạt:Karakutu Yayınları ; 147.
Karakutu Yayınları. Türk edebiyatı-roman dizisi ; 22.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.E776 A85 2007
Sao chép k.1 Sẵn có