"Ben" nesli : bugünün gençleri niçin bu kadar özgüvenli ve iddialı fakat bir o kadar da depresif ve kaygılı /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Twenge, Jean M., 1971- (Tác giả)
Tác giả khác: Öztürk, Esra. (Thông dịch viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
English
Được phát hành: Üsküdar, İstanbul : Kaknüs Yayınları, 2009.
Phiên bản:1. basım
Loạt:Kaknüs Yayınları ; 415.
Kaknüs Yayınları. Psikoloji serisi ; 17.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Kırmızı Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Kırmızı Kat
Số hiệu: HQ799.7 .T9419 2009
Sao chép k.1 Quarantine