Anfonwch hwn fel neges destun: Bir kadını öldürmek /