Geber Anne! /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kaymaz, Sezgin, 1962- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : İletişim Yayınları, 2008.
Phiên bản:6. baskı
Loạt:İletişim Yayınları ; 455.
İletişim Yayınları. Çağdaş Türkçe edebiyat dizisi ; 67.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.K396 G43 2008
Sao chép k.1 Sẵn có