Belleğin kış uykusu : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Eroğlu, Mehmet, 1948- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Taksim, İstanbul : Agora Kitaplığı, 2006.
Phiên bản:İkinci basım : Aralık 2006
Loạt:Agora Kitaplığı (Yayınları) ; 150.
Agora Kitaplığı (Yayınları) Türkçe edebiyat dizisi ; 29.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!