Belleğin kış uykusu : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Eroğlu, Mehmet, 1948- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Agora Kitaplığı, 2006.
Phiên bản:2. basım : Aralık 2006
Loạt:Agora Kitaplığı (Yayınları) ; 150.
Agora Kitaplığı (Yayınları) Türkçe edebiyat dizisi ; 29.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.E7645 B45 2006
Sao chép k.1 Sẵn có