Irak'ta Türkmen gerçeği /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hürmüzlü, Erşat.
Tác giả khác: Hurmuzi, Arshad.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Kerkük Vakfı, 2006.
Phiên bản:1.baskı
Loạt:İzzettin Kerkük Kültür ve Araştırma Vakfı yayınları ; 16.
İzzettin Kerkük Kültür ve Araştırma Vakfıyayınları. Türkçe dizisi ; 11.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự